Duyurular

Proje dersleri hakkında
İlan Tarihi: 02/01/2023
     
Proje Hazırlık ve Bitirme Projesi derslerini alan öğrencilerin dikkatine: * Projeler, Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Bölüm web sayfası -> Öğrenci -> Tasarım ve Proje Dersleri -> Yazım Kuralları) * Projelerin puanlaması, Bölüm web sayfası -> Öğrenci -> Dilekçe ve Formalar sayfasındaki yarıyıl sonu değerlendirme formuna göre yapılacağından ilgili kısımları içermelidir. * Projeler, ön kontrol için 05/01/2023 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar Word belgesi olarak tarafıma e-posta ile gönderilmelidir. * Ön kontrolü tamamlanan tez kitapçıkları, 10/01/2023 Salı günü saat 16:00'ya kadar teslim edilmelidir. Ayrıca projeye ait tez metni - varsa kodlar - hem docx hem de pdf uzantılı olarak e-posta ile gönderilmelidir [Sıkıştırılmış dosyanın adı: öğrencino.zip veya öğrencino.rar]. Tez kitapçıklarının teslimi sırasında kısa bir sunum gerçekleştirilecektir: uygulaması (devre, program vb.) olanlar ilgili uygulamalarını çalıştıracaklar, olmayanlar da çalışmalarını özetleyeceklerdir. Herhangi bir PowerPoint sunumu hazırlamaya gerek yoktur.
Tüm Duyurular