EEM için Algoritma ve Programlama

Hafta Sunu Laboratuvar
1.    
2.   Uygulama yönergesi
3.   Laboratuvar grupları
4.   Lab-1
5.   Lab-2
6.   Lab-3
7.   Lab-4
8.   Lab-5
9.   Lab-6
10.   Lab-7
11.   Lab-8
12.   Lab-9
13.    
14.    

Yıl Dönem Sınav soruları / cevapları / notlar
2022-2023 Güz Yarıyıl içi sınavı  Notlar: 1. öğr. , 2. öğr.
Laboratuvar notları: 1. öğr. , 2. öğr.
Yarıyıl sonu sınavı  Notlar: 1. öğr. , 2. öğr.
Bütünleme sınavı  Notlar: 1. öğr. , 2. öğr.