EEM için Algoritma ve Programlama

Hafta Sunu Laboratuvar
1.   Laboratuvar uygulama esasları
Lab-1 , Lab-1 (cev)
2.   Lab-2 , Lab-2 (cev)
3.   Lab-3 , Lab-3 (cev)
4.   Lab-4 , Lab-4 (cev)
5.   Lab-5 , Lab-5 (cev)
6.   Lab-6 , Lab-6 (cev)
7.   Lab-7 , Lab-7 (cev)
8.    
9.   Lab-8 , Lab-8 (cev)
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

Yıl Dönem Sınav soruları / cevapları / notlar
2020-2021 Güz Yarıyıl içi sınavı notları: 1. öğr. , 2. öğr.