Görsel Programlama

Hafta Sunu/Dersteki uygulamalar Ödev / Laboratuvar
1. 1. hafta  
2. 2. hafta  
3. 3. hafta  
4. Vize sınav grupları  
5. 5. hafta Veritabanı uygulamaları
Arduino
Arduino uygulamaları
Genel tekrar-1
Genel tekrar-2
6. Final sınav grupları  
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.