Görsel Programlama

Hafta Sunu/Dersteki uygulamalar Ödev / Laboratuvar
1.    
2.    
3. 1. öğr. , 2. öğr.  
4. 1. öğr. , 2. öğr.  
5. Uyg.  
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.