Yayınlar

Kitabın adı Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş

Akış diyagramlarıyla birlikte 6 ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) çözülmüş problemler
Kitabın yazarı Fahri Vatansever
Yayınevi Seçkin Yayıncılık        
ISBN 9789750288159
Sayfa sayısı 576
Basım yılı Ekim - 2023 (15. baskı)
İçindekiler Bölüm 1. Programlamaya Giriş
Bölüm 2. Algoritma
Bölüm 3. Akış Diyagramı
Bölüm 4. Programlama Dilleri
Bölüm 5. Akış Diyagramından Kodlamaya Geçiş
Bölüm 6. Genel Uygulamalar
Bölüm 7. Bir Boyutlu Dizi Uygulamaları
Bölüm 8. Çok Boyutlu Dizi Uygulamaları
Bölüm 9. Grafik Uygulamaları
Bölüm 10. Dosyalama Uygulamaları
İçindekiler
Kitabın adı Sayısal Hesaplama ve Programlama

Akış diyagramlarıyla birlikte C# ve MATLAB'ta kodlanmış sayısal analiz yöntemleri
Kitabın yazarı Fahri Vatansever
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
ISBN 9789750252396
Sayfa sayısı 568
Basım yılı Aralık - 2018 (1. baskı)
İçindekiler Bölüm 1. Seriler
Bölüm 2. En Küçük Kareler Yöntemi
Bölüm 3. Enterpolasyon
Bölüm 4. Sayısal Türev
Bölüm 5. Sayısal İntegral
Bölüm 6. Kök Bulma
Bölüm 7. Denklem Sistemleri
Bölüm 8. Diferansiyel Denklemler
İçindekiler
Dizin
Kitabın adı Borland / Turbo Pascal Programlama Dili
Kitabın yazarı Fahri Vatansever
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
ISBN 978-975-02-1101-0
Sayfa sayısı 496
Basım yılı Kasım-2009 (3. baskı)
İçindekiler Bölüm 1. Pascal Editörü
Bölüm 2. Pascal Alfabesi
Bölüm 3. Pascal Operatörleri
Bölüm 4. Pascal'daki Bilgi Tipleri
Bölüm 5. Pascal Programlarının Yapısı
Bölüm 6. Blok ve Akış Komutları
Bölüm 7. Giriş (Okuma) / Çıkış (Yazma) Komutları
Bölüm 8. Metin Ekranı Komutları
Bölüm 9. Karar (Karşılaştırma) Komutları
Bölüm 10. Döngü (Çevrim) Komutları
Bölüm 11. Matematiksel Komutlar
Bölüm 12. Alfasayısal Komutlar
Bölüm 13. Ses Komutları
Bölüm 14. Kütüphaneler (Unit'ler)
Bölüm 15. Dosyalama Komutları
Bölüm 16. Grafik Komutları
Bölüm 17. Sistem Komutları
Bölüm 18. Çevre Birimlerin Kullanımı
Bölüm 19. Matematik Uygulama Programları
Bölüm 20. Elektronik Uygulama Programları
İçindekiler
Kitabın adı İleri Programlama Uygulamaları

Akış diyagramlarıyla birlikte 4 ayrı programlama dilinde (Basic, Pascal, C/C++ ve MATLAB) çözülmüş problemler
Kitabın yazarı Fahri Vatansever
Yayınevi Seçkin Yayıncılık    Facebook/seckinbilgisayar
ISBN 975-02-0131-0
Sayfa sayısı 485
Basım yılı Ekim-2013 (2. baskı)
İçindekiler Bölüm 1. Programlamaya Bakış
Bölüm 2. Genel Uygulamalar
Bölüm 3. Sıralama Algoritmaları
Bölüm 4. Arama Algoritmaları
Bölüm 5. Matris İşlemleri
Bölüm 6. Seri Açılımları
Bölüm 7. Cordic Algoritmaları
Bölüm 8. En Küçük Kareler Yöntemi
Bölüm 9. Enterpolasyonlar
Bölüm 10. Sayısal Türev
Bölüm 11. Sayısal İntegral
Bölüm 12. Kök Hesapları
Bölüm 13. Doğrusal Denklem Sistemleri
Bölüm 14. Diferansiyel Denklemler
Kitabın adı Elektrik Enerjisi, Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
Kitabın yazarları E. Turan, Y. Uyaroğlu, S. Ayasun, Fahri Vatansever, U. Eminoğlu, H. Aras, H. Günerhan, S. Demir (Ed.)
Yayınevi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
ISBN 978-975-06-3628-8
Sayfa sayısı 243
Basım yılı Eylül-2020
İçindekiler Bölüm 1. Elektrik Enerji ve Jeneratörler
Bölüm 2. Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şebekeleri
Bölüm 3. Transformatör Merkezleri ve Donanımları
Bölüm 4. Havai Hat İletkenleri ve Yer Altı Kabloları
Bölüm 5. Direkler ve İzolatörler
Bölüm 6. Elektrik Enerjisinin Dağıtımı ve Trafo Seçimi
Bölüm 7. Bileşik Isı ve Güç Üretimi, Otoprodüktör Uygulaması
Bölüm 8. Hibrit Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri
Kitabın adı Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı
Kitabın yazarları M. Kul, Y. Uyaroğlu, S. Ayasun, Fahri Vatansever, U. Eminoğlu, N. İmal, S. Demir (Ed.)
Yayınevi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
ISBN 978-975-06-1440-8
Sayfa sayısı 200
Basım yılı Aralık-2017 (2. baskı)
İçindekiler Bölüm 1. Elektrik Enerji Sistemlerinde Akım, Gerilim ve Güç
Bölüm 2. Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şebekeleri
Bölüm 3. Transformatör Merkezleri ve Donanımları
Bölüm 4. Havai Hat İletkenleri ve Yer Altı Kabloları
Bölüm 5. Direkler ve İzolatörler
Bölüm 6. Elektrik Enerjisinin Dağıtımı ve Trafo Seçimi
Bölüm 7. Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımında Koruma Sistemleri
Kitabın adı Veri Yapıları, Veritabanı Yönetimi ve Veri Madenciliği
Kitabın yazarları Fahri Vatansever, B. Çobanoğlu, Ö. Çetin
Yayınevi Sakarya Üniversitesi Yayınları
ISBN 978-975-7988-70-0
Sayfa sayısı 305
Basım yılı 2009
İçindekiler Bölüm 1. Temel Kavramlar ve Veri Tipleri
Bölüm 2. Giriş-Çıkış İşlemleri İçin Gerekli Komutlar
Bölüm 3. Veri Tipleri ve Operatörler
Bölüm 4. Kontrol Yapıları
Bölüm 5. Döngüler
Bölüm 6. Diziler ve String İşlemleri
Bölüm 7. Sıralama Algoritmaları
Bölüm 8. Arama Algoritmaları
Bölüm 9. Dosya İşlemleri
Bölüm 10. Yığın ve Kuyruk Yapısı
Bölüm 11. Veritabanı İşlemleri
Bölüm 12. Microsoft Access
Bölüm 13. Formlar
Bölüm 14. Sayfalar
Bölüm 15. Makrolar
Bölüm 16. Modüller
Bölüm 17. PHPMyAdmin'e Genel Bakış
Bölüm 18. SQL'e Giriş
Bölüm 19. Veri Madenciliği
Kronolojik sıra ile bazı yayınlar
A. Uzun, D. Karayel, F. Vatansever, "Motor Kaynaklı Gürültü Kirliliği ve Kontrolü" ,9. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Gaziantep/Türkiye, 1999.
H. Ekiz, F. Vatansever, A. Zengin, Z. Demir, "Hesaplamanın Tarihi ve Bilgisayarların Gelişimi", SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cit 4, Sayı 1, s. 73-81, 2000.
A. Yıldız, Ö. Öz, F. Vatansever, "B-Spline fonksiyonları kullanılarak eğri ve yüzey oluşturulması", SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 110-115, 2001.
F. Vatansever, U. Ünver, "Computer-aided Interior Lighting Design and Its Economical Analysis", The 2. Balkan Conference on Lighting, Balkan Light'02, pp.165-169, İstanbul, Turkey, 3-4 October 2002.
I. Yazıcı, A. Özdemir, F. Vatansever, "Kendinden Ayarlamalı Sayısal PID Tasarımı", SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 73-75, 2002.
R. Yılmaz, F. Vatansever, H. Uzun, "Fe-F3C İkili Denge Diyagramının Bilgisayarda Modellenmesi", SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 135-141, 2002.
F. Vatansever, F. Uysal, E. Yanıkoğlu, Y. Uyaroğlu, "Enerji Sistemlerinde Kesme Yöntemiyle Güvenilirlik Analizi", SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 180-184, 2002.
F. Vatansever, F. Uysal, A. Uzun, "Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Gürültü Süzme", ELECO'2002, s. 338-342, Bursa, Türkiye, 18-22 Aralık 2002.
İ. Çankaya, F. Vatansever, "Fourier ve Dalgacık Dönüşümünün Karşılaştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi FBE Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, s. 9-13, 2002.
İ. Çankaya, J.C. Jones, F. Vatansever, "Genelleştirilmiş Tanımlama Fonksiyonu Serileri Metodu ile Doğrusal Olmayan Sistemlerin Frekans Boyutunda Analizi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2003/4, s. 22-30, 2003.
D. Karayel, S.S. Özkan, F. Vatansever, "A Plot Study on Intelligent Knowledge-Based System In the Computer Aided Machine Design", 2004 SAE World Congress, SAE Technical Paper Series, 2004-01-1250, Detroit, Michigan, 8-11 March 2004.
A. Uzun, F. Vatansever, "Eğitimde Kalite ve Sanayicinin Beklentileri", 1st International Vocational and Technical Education Technologies Congress, pp. 1-5, İstanbul, Turkey, 7-5 September 2005.
F. Vatansever, İ. Çankaya, D. Akgün, "Dalgacık Tabanlı Görüntü Temizleme", 4th International Advanced Technologies Symposium IATS'2005, pp. 63-68, Konya, Turkey, 28-30 September 2005.
D. Akgün, İ. Çankaya, F. Vatansever, "Doğrusal Olmayan Sistemler İçin Simülatör Tasarımı ve Uygulamaları", 4th International Advanced Technologies Symposium IATS'2005, pp. 339-344, Konya, Turkey, 28-30 September 2005.
F. Vatansever, Y. Uyaroğlu, A. Uzun, "Image Compression Using Discrete Wavelet Transform", 4th International Advanced Technologies Symposium IATS'2005, pp. 69-72, Konya, Turkey, 28-30 September 2005.
A. Uzun, F. Vatansever, "Air Intake Mass and Diesel Engine Performance", 13th International Scientific and Technical Conference on Transport, Road-Building and Hoisting&Hauling Technics and Technologies trans&MOTAUTO'06, pp. 55-58, Varna, Bulgaria, 25-28 October 2006.
D. Akgün, İ. Çankaya, F. Vatansever, "Harmonik Denge Metodu Analizi İçin Bir Arayüz Tasarımı", Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu UMES'07, s. 305-308, Kocaeli, Türkiye, 20-22 Haziran 2007.
F. Vatansever, İ. Çankaya, D. Akgün, "CORDIC Tabanlı Hesap Makinesi Simülasyonu", Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu UMES'07, s. 25-28, Kocaeli, Türkiye, 20-22 Haziran 2007.
F. Vatansever, H. Ekiz, "A Graphical User Interface For Power Analysis in Mono-Phase Systems", International Kyrgyz-Kazak Electronics And Computer Conference IKECCO'2007, 18-19 October 2007 in Almaty, Kazakhstan and 20-21 October 2007 in Bishkek, Kyrgyzstan.
F. Vatansever, H. Ekiz, "Measurement Fundamental Harmonıc And Powers Usıng Goertzel Algorıthm", International Kyrgyz-Kazak Electronics And Computer Conference IKECCO'2007, 18-19 October 2007 in Almaty, Kazakhstan and 20-21 October 2007 in Bishkek, Kyrgyzstan.
F. Vatansever, H. Ekiz. A. Uzun, "Popüler Sıralama Algoritmalarında Gerçek Zamanlı Performans Karşılaştırması", II. International Conference Application of Information-Communication Technologies in Science and Education, pp. 191-195, Baku, Azerbaijan, 01-03 November 2007.
F. Vatansever, H. Ekiz, A. Uzun, "Bilgi İşaretlerinin Dalgacık Tabanlı Sıkıştırılması", II. International Conference Application of Information-Communication Technologies in Science and Education, pp. 391-395, Baku, Azerbaijan, 01-03 November 2007.
F. Vatansever, A. Özdemir, "A new approach for measuring RMS value and phase angle of fundamental harmonic based on wavelet packet transform", Electric Power Systems Research, Volume 78, Issue 1, pp. 74-79, January 2008.
A. Uzun, F. Vatansever, "Noise and Vibrations Problems of Cars", 7th International Conference VIBROENGINEERING 2008, pp.100-102, Kaunas-Lithuania, 09-11 October 2008.
A. Uzun, F. Vatansever, "Ismail Al Jazari machines and new technologies", Acta Mechanica et Automatica, Volume 2, No: 3 (5), pp. 91-94, 2008.
D. Karayel, S.S. Özkan, F. Vatansever, "Determination of Factors Affecting Safety Strees in Machine Desing by Using Artifical Intelligence Technologies", Solid State Phenomena, Vol. 144, pp. 232-237, 2009.
F. Vatansever, A. Özdemir, "An alternative approach for calculation/measurement of fundamental powers based on wavelet packet transform", Scientific Research and Essays, Volume 4, Issue 5, pp. 440-447, May 2009.
S.S. Özkan, D. Karayel, F. Vatansever, "Developing an Integrated Intelligent System Using Knowledge Technologies for Mechanical Product Design", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 1621-1626, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
Y. Uyaroğlu, F. Vatansever, M.A. Yalçın, "Güç Kablolarında Tek Faz Kapama Aşırı Gerilimlerinin Geçici Rejim Analizi", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 594-598, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
İ. Çankaya, F. Vatansever, D. Akgün, "RLC Filtre Devrelerinin Eğitimine Yönelik Grafiksel Arayüz Tasarımı", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 562-565, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
A. Uzun, F. Vatansever, "Arasoğutmalı-Turboşarj Dizel Motorlarda Bilgisayar Destekli Performans Analizleri", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 1961-1965, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
E. Arı, F. Vatansever, "Bulanık Mantık Tabanlı Mesleki Yönlendirme", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 165-167, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
F. Vatansever, Y. Uyaroğlu, A. Özdemir, "Dalgacık Paket Tabanlı Harmonik Analizi", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 432-437, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
F. Vatansever, Z. Batık, "Genetik Algoritma Tabanlı Denklem Çözümleri", 5th International Advanced Technologies Symposium IATS'09, pp. 52-55, Karabuk, Turkey, 13-15 May 2009.
E. Arı, F. Vatansever, A. Uzun, "Student Professional Orientation Using Fuzzy Logic Rules and Quality", 6th Research/Expert Conference with International Participations QUALITY 2009, pp. 719-723, Neum, B&H, 04-07 June 2009.
A. Uzun, F. Vatansever, "Air Intake Mass and Diesel Engine Performance Analysıs Using Neural Networks", International Symposium on Sustainable Develepment ISSD'09, pp. 390-394, Sarajevo, B&H, 09-10 June 2009.
F. Vatansever, A. Özdemir, "Power parameters calculations based on wavelet packet transform", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 31, Issue 10, pp. 596-603, November-December 2009.
F. Vatansever, A. Özdemir, "An alternative approach for calculating/measuring fundamental powers based on wavelet packet transform and its frequency sensitivity analysis", Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Volume 91, Number 8, pp. 417-424, April 2010.
F. Vatansever, A.F. Boz, "Diode parameter extractions and comparisons using the least square method, neural networks and genetic algorithms", Scientific Research and Essays, Volume 5, Issue 10, pp. 1155-1163, May 2010.
F. Vatansever, "RMS and power measurement using the dual-tree complex wavelet transform", Scientific Research and Essays, Volume 5, Issue 18, pp. 2645-2655, September 2010.
B. Cincirop, F. Vatansever, "GSM Kontrollü Akıllı Ev Otomasyonu", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 129-133, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
S. Kurtuldu, F. Vatansever, "Elektromanyetik Öğreniminde Etkileşimli Destek: Görsel Elektromanyetik", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 439-442, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
F. Vatansever, Z. Batık, "İnternette AJAX Tekniği", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 48-50, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
F. Vatansever, G. Doğalı, "Klasik Enterpolasyon Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağı Yaklaşımlarının Karşılaştırılması", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 51-54, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
F. Vatansever, E. Yılmaz, E. Dilaveroğlu, "Fourier Seri Analizi İçin Bir Arayüz Programı", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 138-141, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
F. Vatansever, B. Çengelci, "Prony Yöntemiyle Harmonik Analizi", 6th International Advanced Technologies Symposium IATS'11, pp. 134-137, Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.
S.E. Karlık, F. Vatansever, H. Yeşilseven, "Comparative Analysis of Point-to-Point and Multipoint-to-Multipoint Services in Metro Ethernet Networks", Third International Scientific Congress, pp. 15-19, Varna, Bulgaria, 4-6 October 2012.
F. Vatansever, S.E. Karlık, H. Yeşilseven, "Power Measurements in Three-Phase Balanced Systems Using Wavelet Packet Transform", Third International Scientific Congress, pp. 60-63, Varna, Bulgaria, 4-6 October 2012.
F. Vatansever, D. Şen, "Solutions of Mesh-Current and Node-Voltage Equations based on Genetic Algorithm", 9th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO'12), pp. 128-130, Ankara, 1-3 November 2012.
F. Vatansever, N.A. Yalçın, "İşlemsel Kuvvetlendiricili Matematiksel Simülatör Tasarımı", ELECO'2012, pp. 717-721, Bursa, 29 Kasım - 01 Aralık 2012.
N.A. Yalçın, F. Vatansever, "Design of Operational Amplifier Simulator", 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES2013, pp. 1039-1044, Sakarya, 7-9 June 2013.
F. Vatansever, D. Şen, "Genetik Algoritma Tabanlı PID Kontrolör Simülatörü Tasarımı", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s. 7-18, 2013.
D. Karayel, S.S. Ozkan, F. Vatansever, "Integrated Knowledge-Based System for Machine Design", Advances in Mechanical Engineering, Volume 2013, pp. 1-10, 2013.
H. Güllü, F. Vatansever, "Web and Mobile Based Remote Monitoring System Design", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), pp. 589-591, Istanbul, Turkey, 30 October-1 November 2013.
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "Design of Virtual Mouse Based on Image Processing", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), pp. 539-541, Istanbul, Turkey, 30 October-1 November 2013.
E. Onaran, E. Yılmaz, Y.S. Bakan, F. Vatansever, "Arduino Tabanlı Prototip Akıllı Ev Sistemi Tasarımı", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2014), pp. 233-236, Karabuk, Turkey, 18-20 June 2014.
F. Vatansever, M. Hatun, "Sistem Analizi Eğitim Simülatörü Tasarımı", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2014), pp. 546-550, Karabuk, Turkey, 18-20 June 2014.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "Doğrultucu Devre Elemanlarının Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2014), pp. 229-232, Karabuk, Turkey, 18-20 June 2014.
A. Uzun, F. Vatansever, "Design of Simulator for the Engine Characteristics", International Scientific Journal "Machines, Technologies, Materials", Vol. 8, Issue 3, pp. 3-6, 2014.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "Web-based Simulator for Cycloconverters", International Scientific Symposium "Electrical Power Engineering 2014", pp. 89-92, Varna, Bulgaria, 11-13 September 2014.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "Calculation of Triggering Angle of Thyristor Rectifiers based on Genetic Algorithm", International Scientific Symposium "Electrical Power Engineering 2014", pp. 93-95, Varna, Bulgaria, 11-13 September 2014.
Y.C. Kuyu, N.A. Yalcin, F. Vatansever, "The FIR Filter Simulator based on Evolutionary Algorithm", 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES2015, pp. 981-987, Valencia, Spain, 3-5 June 2015.
M. Hatun, F. Vatansever, "Discrete Time System Simulator", 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES2015, pp. 1807-1814, Valencia, Spain, 3-5 June 2015.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, Y.C. Kuyu, "The Design of De-noising Simulator", 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES2015, pp. 973-980, Valencia, Spain, 3-5 June 2015.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, Y.C. Kuyu, "Evrimsel Algoritmalarla Tristörlü Doğrultucu Devrelerindeki Tetikleme Açılarının Hesaplanması", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, s. 67-77, 2015.
F. Vatansever, M. Hatun, "Newton Tabanlı Kök Bulma Yöntemleri İçin Simülatör Tasarımı", SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, s. 327-337, 2015.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "A Web-Based Virtual Power Electronics Laboratory", Comput. Appl. Eng. Educ., Vol. 24, Issue 1, pp. 71-78, January 2016.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "FET'li Yükselteç Devreleri Simülatörü Tasarımı", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, pp. 319-322, Afyonkarahisar, 21-22 April 2016
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "Evrimsel Algoritmalarla Osilatör Devre Elemanlarının Belirlenmesi", 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, pp. 250-253, Afyonkarahisar, 21-22 April 2016
M. Hatun, F. Vatansever, "Differential Equation Solver Simulator for Runge-Kutta Methods", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 21, No. 1, pp. 147-164, June 2016.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Optimization of the Rectifier Circuit Components with Evolutionary Algorithms", International Scientific Symposium "Electrical Power Engineering 2016", pp. 100-103, Varna/Bulgaria, 6-8 October 2016.
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "A Web-Based Educational Tool for Power Analysis", International Scientific Symposium "Electrical Power Engineering 2016", pp. 104-107, Varna/Bulgaria, 6-8 October 2016.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Evrimsel Algoritmalar Kullanarak Daha Düşük Dereceden Sistem Modeli Tasarımı", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), pp. 495-502, Alanya/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "Çevrimiçi Osiloskop Tasarımı", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), pp. 687-691, Alanya/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "BJT'li Yükselteç Devreleri Simülatörü Tasarımı", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), pp. 503-506, Alanya/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "Çevrimiçi Harmonik Simülatörü Tasarımı", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), pp. 618-624, Alanya/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
F. Vatansever, F.M. Bostanci, "İnternet Tabanlı Akıllı Ev Otomasyonu", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), pp. 566-570, Alanya/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Evrimsel Algoritmalarla Kök Bulma", 1st International Academic Research Congress (INES2016), pp. 266-270, Side/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "Klasik Kök Bulma Yöntemleri İçin Eğitim Aracı Tasarımı", 1st International Academic Research Congress (INES2016), pp. 261-265, Side/Antalya - Turkey, 3-5 November 2016.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "A new intelligent decision making system combining classical methods, evolutionary algorithms and statistical techniques for optimal digital FIR filter design and their performance evaluation", International Journal of Electronics and Communications, Vol. 70, pp. 1651-1666, December 2016.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "e-Signals & Systems: A web-based educational tool for signals and systems", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 25(4), pp. 625-641, July 2017.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "The Euler-Lagrange Modeling of DC-DC Converters and Theirs Passivity Based Control", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2017), pp. 358-358, Baku - Azerbaijan, 29-30 September 2017.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Design of IIR Digital Filters Using The Current Evolutionary Algorithm", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2017), pp. 359-367, Baku - Azerbaijan, 29-30 September 2017.
F. Vatansever, "The Design of Transform Simulator", 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2017), pp. 289-293, Baku - Azerbaijan, 29-30 September 2017.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "The Third-Harmonic Current Injection Method in Three-Phase Rectifiers and It's Simulation", II. International Academic Research Congress (INES 2017), pp. 925-931, Alanya, Turkey, 18-21 October 2017.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "The Design of DC-DC Converter Simulator", II. International Academic Research Congress (INES 2017), pp. 920-924, Alanya, Turkey, 18-21 October 2017.
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "Euler-Lagrange Modelling and Passivity Based Control of AC motors", 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), pp. 1952-1955, Elazığ, Turkey, 19-21 October 2017.
F. Vatansever, N.A. Yalcin, M. Salama, "The Design of Analog Modulation Simulator", 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), pp. 1947-1951, Elazığ, Turkey, 19-21 October 2017.
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Backtracking Search Algorithm for Analog Filter Group Delay Optimization", International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE, 2017), Ankara, Turkey, 10-11 November 2017.
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "The Selection DC-DC Converter's Components with Evolutionary Algorithms", International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE, 2017), Ankara, Turkey, 10-11 November 2017.
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "The Calculation of Switching Angles of Inverter for Harmonic Control with Actual Evolutionary Algorithms", International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE, 2017), Ankara, Turkey, 10-11 November 2017.
Y.C. Kuyu, N. Erdem, F. Vatansever, G. Yilmaz, "Comparison of the evolutionary algorithm's performances on power flow analysis", Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, Vol. 24, No. 2, pp. 167-172, April 2018. doi: 10.5505/pajes.2016.89266
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Analog filter group delay optimization using metaheuristic algorithms: A comparative study", International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), pp. , Malatya, Turkey, 28-30 September 2018. doi: 10.1109/IDAP.2018.8620754
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "Real loss minimization in power systems via recent optimization techniques", 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2018), pp. 1-4, Ankara, Turkey, 19-21 October 2018. doi: 10.1109/ISMSIT.2018.8567060
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "The design of harmonic simulator based on Hartley transform", Academic Perspective Procedia, Volume 1, Issue 1, pp. 21-24, 2018. doi: 10.33793/acperpro.01.01.7
F. Vatansever, N.A. Yalcin, "The design of educational simulator for noise and filter types in image processing", Academic Perspective Procedia, Volume 1, Issue 1, pp. 25-30, 2018. doi: 10.33793/acperpro.01.01.8
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "The chaos-based approaches for actual metaheuristic algorithms", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 23, No. 3, pp. 103-116, December 2018. doi: 10.17482/uumfd.420397
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "Buck, boost and buck-boost converter designs with various metaheuristic methods", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 24, No. 1, pp. 383-390, April 2019. doi: 10.17482/uumfd.506766
F. Vatansever, M. Hatun, "The system stability software tool based on Routh-Hurwitz criterion", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 24, No. 2, pp. 229-238, August 2019. doi: 10.17482/uumfd.545361
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "A Metaheuristic-Based Tool for Function Minimization", Academic Perspective Procedia, Volume 2, Issue 3, pp. 613-620, 2019. doi: 10.33793/acperpro.02.03.63
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "The Design of Simulator for Inter-Harmonic Detection with ESPRIT", Academic Perspective Procedia, Volume 2, Issue 3, pp. 518-524, 2019. doi: 10.33793/acperpro.02.03.43
F. Vatansever, M. Hatun, "The Design of Educational Tool for Jury's Stability Test", Academic Perspective Procedia, Volume 2, Issue 3, pp. 476-782, 2019. doi: 10.33793/acperpro.02.03.37
F. Vatansever, "Clarke ve Park Dönüşümlerinin Görselleştirilmesi", Academic Perspective Procedia, Volume 2, Issue 3, pp. 502-507, 2019. doi: 10.33793/acperpro.02.03.40
Y.C. Kuyu, F. Vatansever, "A comparative study of the state-of-the-art algorithms on multi-objective problems using performance metrics", 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2019), 28-30 November 2019, Bursa, Turkey, pp. 905-910. doi: 10.23919/ELECO47770.2019.8990599
F. Vatansever, Y.C. Kuyu, "The Harmonic Elimination in Inverters with Metaheuristic Approaches", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 24, No. 3, pp. 383-396, December 2019. doi: 10.17482/uumfd.595233
N.A. Yalçın, F. Vatansever, "Comparison of Prony and ADALINE Methods in Inter-harmonic Estimation", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 25, No. 1, pp. 405-418, April 2020. doi: 10.17482/uumfd.592988
F. Vatansever, "Güç Bileşenlerinin Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Hesaplanması", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 25, No. 2, pp. 679-692, August 2020. doi: 10.17482/uumfd.717451
F. Vatansever, M. Kulu, "Dönüşüm Tabanlı Harmonik Kestirim Yöntemlerinde Gürültü Duyarlılığı", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 25, No. 2, pp. 755-766, August 2020. doi: 10.17482/uumfd.715864
M. Kulu Süpürtülü, F. Vatansever, "Güç Kalitesi Bozulmalarında Harmonik Kestirim Yöntemlerinin Performans Analizi", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 25, No. 2, pp. 849-860, August 2020. doi: 10.17482/uumfd.720797
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "Educational Simulator for Frequency Estimation using ANN", Academic Perspective Procedia, Volume 3, Issue 1, pp. 331-336, 2020. doi: 10.33793/acperpro.03.01.65
S. Iriqat, F. Vatansever, "Comparison of Reality Types", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 25, No. 3, pp. 1155-1168, December 2020. doi: 10.17482/uumfd.789985
N.A. Yalcin, F. Vatansever, "A New Hybrid Method for Signal Estimation Based on Haar Transform and Prony Analysis", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 70, pp. 1-9, Art no. 6501409, 2021. doi: 10.1109/TIM.2020.3024358
F. Vatansever, "Noise Cancellation with LMS Variants", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 26, No. 1, pp. 153-170, April 2021. doi: 10.17482/uumfd.797087
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "Advanced Metaheuristic Algorithms on Solving Multimodal Functions: Experimental Analyses and Performance Evaluations", Archives of Computational Methods in Engineering, Vol. 28, Issue 7, pp. 4861–4873, December 2021. doi: 10.1007/s11831-021-09555-0
F. Vatansever, M. Hatun, "s-to-z Transformation Tool for Discretization", Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, Vol. 9, No. 4, pp. 773-784, December 2021. doi: 10.29109/gujsc.1003694
M. Hatun, F. Vatansever, "The Design of Control System Simulator", Bursa Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 27, No. 1, pp. 41-56, April 2022. doi: 10.17482/uumfd.990639
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "Modified forensic-based investigation algorithm for global optimization", Engineering with Computers, Vol. 38, No. 4, pp. 3197–3218, August 2022. doi: 10.1007/s00366-021-01322-w
F. Vatansever, E. Hacıiskenderoğlu, "PID tuning with up-to-date metaheuristic algorithms", Bursa Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 27, No. 2, pp. 573-584, August 2022. doi: 10.17482/uumfd.1090766
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "GOZDE: A novel metaheuristic algorithm for global optimization", Future Generation Computer Systems, Vol. 136, pp. 128-152, November 2022. doi: 10.1016/j.future.2022.05.022
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "Heap-based optimizer embedded with search strategies applied to high-order analog filter designs: a comparative study with up-to-date metaheuristics", Neural Computing and Applications, Vol. 35, Issue 2, pp. 1447–1467, January 2023. doi: 10.1007/s00521-022-07835-9
N.A. Yalçın, F. Vatansever, "Haar-MUSIC: A new hybrid method for frequency estimation", Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 42, Issue 5, pp. 2916-2940, May 2023. doi: 10.1007/s00034-022-02245-7
Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "A conceptual investigation of the effect of random numbers over the performance of metaheuristic algorithms", Journal of Supercomputing, Vol. 79, Issue 13, pp. 13971–14038, September 2023. doi: 10.1007/s11227-023-05111-8
F. Hanilçi, Y.Ç. Kuyu, F. Vatansever, "Optimizing autonomous path tracking using population-based metaheuristic and pure pursuit control", 14th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO2023), 30 November - 2 December 2023, Bursa, Turkiye, pp. 1-5. doi: 10.1109/ELECO60389.2023.10415995
F. Vatansever, M. Hatun, "Stability analysis tool for discrete-time systems in control education", Multimedia Tools and Applications, Vol. 83, Issue 2, pp. 6205-6226, January 2024. doi: 10.1007/s11042-023-15338-5
Ders notları Yıl
MS-DOS İşletim Sistemi 1998
İşlemsel Kuvvetlendiriciler 1998
Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş 1999
BASIC Programlama Dili 1999
PASCAL Programlama Dili 2000
Borland DELPHI ile Görsel Programlama 2000
İnternet 2001
C Programlama Dili 2002
Temel Elektrik-Elektronik 2006
MATLAB ile Temel Programlama 2011
SAÜ BAP projesi "Gelişmekte Olan Sakarya Üniversitesi Fakültelerinde Elektronik ve Bilgisayar Bölümleri Laboratuarlarında Kullanılmak Üzere Deney Seti Tasarımı ve Yapımı", Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 2000/3, 2000–2001.
SAÜ BAP projesi "PLC Eğitimi ile İlgili Modül Tasarımı (Trafik Sinyalizasyonu ve Otopark Kontrolü)", Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 2002/50, 2002-2005.
SAÜ BAP projesi “Bilgisayar ve Mikrodenetleyici Kontrollü Serbest Düşme Deney Setinin Tasarımı ve Yapımı”, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 2005/6, 2005-2007.
DPT projesi “Mekanik Ürünlerin Tasarımı İçin Bilgi Teknolojilerini Kullanan Bütünleşik Zeki Bir Sistem Geliştirilmesi”, DPT projesi, Proje no: 2003K120970, 2006-2009.
UÜ BAP projesi “Güç Elektroniği Sanal Laboratuvarı Tasarımı”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: KUAP(M)-2012/52, 2012-2014.
UÜ BAP projesi "Uzaktan Hasta Takibinde Çevrimiçi Poliklinik Tasarımı", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: KUAP(SYO)-2015/35, 2015-2017.
UÜ BAP projesi "Çevrimiçi Filtre Simülatörü Tasarımı", Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: HDP(MH)-2016/19, 2016-2017.
BUÜ BAP projesi "Rastgele Sayıların Metasezgisel Algoritmaların Performanslarına Etkileri", Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: FGA-2021-563, 2021-2023.