Duyurular

Proje Hazırlık ve Bitirme Projesi tezleri/sunumları
İlan Tarihi: 01/06/2022
     
Proje Hazırlık ve Bitirme Projesi tezlerinin Word belgesi (*.docx) olarak 09/06/2022 Perşembe günü saat 23:59'a kadar fahriv@uludag.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Hazırlanan tez metni toplamda en az 50 sayfa ve tez yazım kurallarına uygun olmalıdır. Herbir tez için gerekli kontroller tarafımca yapılarak e-posta yoluyla dönüş yapılacaktır. Sunumlar; 13-15/06/2022 tarihlerinde ve öğrencilerin uygun olduğu zaman dilimlerinde 311 numaları Öğretim Üyesi odasında yapılacak olup PowerPoint sunusu hazırlamaya gerek yoktur. Tezlerin nihai halleri - imzalanmış olarak - 16/06/2022 Perşembe gününe (dahil) kadar çıktı olarak ciltli teslim edilecek ve bellek ile hem docx hem de pdf biçimindeki halleri (varsa program kodları) - kopyalanmak üzere - getirilecektir.
Tüm Duyurular